Tarieven

Voor 2024 is het tarief vastgesteld op €9,75 per uur, met een minimale afname van 1 dag per week.
Vanaf 1 juli 2024 wordt het tarief bijgesteld naar €10,00 per uur.
Dit uurtarief geldt voor een contract van 48 weken op jaarbasis waarbij we enkel hele dagen aanbieden.
Een hele dag opvang wordt berekend op 11 uren, te weten van 7.00 uur tot 18.00 uur.
Wanneer een kind niet komt volgens afspraak wordt de dag doorgerekend.

Het tarief wordt elk kalenderjaar opnieuw bekeken. Ieder najaar wordt dit nieuwe vastgestelde bedrag aan de ouders bekend gemaakt. Jaarlijks wordt de prijs aangepast, afhankelijk van indexering en de CAO kinderopvang.

De kosten zijn inclusief luiers, eten en drinken m.u.v. allergie, flesvoeding en warme maaltijd.

Financiering

Als ouder ga je een overeenkomst aan met kinderdagverblijf BijLili. Op grond van deze overeenkomst verzorgen wij de kinderopvang en brengen wij dit bij u in rekening. De combinatie werk en zorg voor uw kind(eren), geeft u recht op een bijdrage in de kosten van kinderopvang, de zogeheten kinderopvangtoeslag. Maandelijks ontvangt u van ons een factuur per mail.
Rond de 26e van de maand schrijven wij via automatisch incasso het bedrag af.

De hoogte van de bijdrage die ouders zelf betalen, is afhankelijk van:
• het aantal kinderen dat gebruik maakt van kinderopvang
• de prijs van de kinderopvang
• het aantal uren kinderopvang per kind
• het inkomen en de leefsituatie van de ouders

Ouders kunnen kinderopvangtoeslag berekenen, aanvragen en wijzigen op de website van de Belastingdienst Toeslagen.

Toeslagen | Proefberekening kinderopvangtoeslag