Onze visie

Bij Kinderdagverblijf BijLili vinden wij het belangrijk dat er een positieve sfeer wordt gecreëerd, waarin kinderen zich prettig en veilig voelen, vertrouwen krijgen in hun eigen kunnen, voor zichzelf durven opkomen, respect ontwikkelen voor zichzelf en anderen.

Kinderen moeten vertrouwd raken met de groep en moeten een band kunnen opbouwen met de pedagogisch medewerkster. Het zijn stuk voor stuk eigenschappen die in een vertrouwde omgeving worden ontwikkeld.

Een verrijking voor het kind

Ruimte voor de individuele ontwikkeling en behoefte van kinderen staat centraal in ons pedagogisch handelen. Bij Kdv BijLili bieden wij de kinderen een omgeving waar ze zich veilig en vertrouwd voelen en samen met andere kinderen spelen en leren. Kinderen dagen elkaar uit en leren om rekening met elkaar te houden. Ze leren alle vaardigheden die ze nodig hebben voor latere sociale relaties en voor een goede start op de basisschool.

Aanvulling op de opvoeding

Ouders besteden de zorg en opvoeding van hun kinderen voor een deel uit aan de kinderopvang en maken daardoor de medewerkers in de kinderopvang tot hun ‘partners in de opvoeding’.
Goede communicatie tussen opvoedende partners is zowel voor de opvoeders als voor de kinderen van essentieel belang. Kinderdagverblijf BijLili pleit voor een open communicatie op elk gebied.

Wij bieden een ondersteuning voor ouders, maar dragen ook bij aan het verbreden van de leefwereld van het kind.

Onze uitgebreide visie en pedagogische werkwijze staan beschreven in het pedagogisch beleidsplan.