Kwaliteit

Verantwoorde kinderopvang

De wet kinderopvang vereist dat er verantwoorde kinderopvang wordt aangeboden. Hiermee wordt bedoeld dat de opvang moet bijdragen aan een gezonde en goede ontwikkeling van kinderen in een veilige en gezonde omgeving. Dit betreft o.a. eisen ten aanzien van het pedagogisch beleid, de leidster kind ratio, veiligheid, gezondheid en het aanstellen van een oudercommissie.

Kdv BijLili heeft haar pedagogisch beleidsplan als leidraad voor de opvoeding van het kind en de werkwijze in de opvang. Uitgangspunt in het pedagogisch beleid is dat het kind zich prettig voelt in de opvang. Het kind krijgt verzorging en geborgenheid. Dit is de basis van een positieve ontwikkeling.
De opvang is stimulerend, het kind gaat op verkenning uit, gaat experimenteren. Huisregels en vriendelijke correctie leren het kind de omgangsregels en hoe de dingen eraan toe gaan. Het kind kan “groter groeien” in al zijn competenties.

Pedagogische kwaliteiten

• Kennis van de algemene ontwikkeling van kinderen
• Aandacht voor en inzicht in het kind als individu
• In staat zijn tot geven van warmte en geborgenheid
• In staat zijn tot het stimuleren van de ontwikkeling van het kind

Zorg voor kwaliteit

Kdv BijLili voldoet aan de landelijk gestelde kwaliteitseisen, heeft een registratie in het landelijk register kinderopvang (LRKP) en wordt jaarlijks gecontroleerd door de GGD. Het jaarlijks inspectierapport ligt ter inzage in de opvang. Alle medewerkers hebben een Verklaring omtrent Gedrag (VOG).

Inspectierapport 2023
Inspectierapport 2022
Inspectierapport 2021
Inspectierapport 2019
Inspectierapport 2018
Inspectierapport 2017
Inspectierapport 2016
Inspectierapport 2015
Inspectierapport 2014

Privacy

Kdv BijLili gaat uiterst zorgvuldig om met de persoonsgegevens van de ouders. Er worden alleen gegevens verzameld die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van een goede dienstverlening.
Wij hebben respect voor en houden rekening met de diverse sociale en culturele achtergronden van ouders en kinderen.