Ziektebeleid

Mijn kind is ziek! Kan ik hem naar het kinderdagverblijf brengen? Een veelgehoorde vraag waar helaas niet zo makkelijk antwoord op te geven is. Elke ziekte en elk ziek kind zijn immers anders. We hebben enkele globale regels opgesteld, maar in alle gevallen geldt: overleg met ons of uw kind wel of niet kan komen. Wij proberen hierbij rekening te houden met uw situatie, maar we benadrukken dat het belang van uw kind en dat van de andere kinderen te allen tijde voorop staat.

Onder ‘ziek zijn’ verstaan wij:
– het kind voelt zich niet lekker: het is huilerig, hangerig, vertoont tekenen van pijn, heeft geen eetlust, heeft diarree, geeft over;
– het kind heeft een temperatuur van 38,5 ºC of hoger (i.v.m. Corona is dit aangepast naar 38,0ºC).
– het kind heeft een aandoening of ziekte die op het moment dat het gebracht wordt besmettelijk is.

Een kind moet het aankunnen om in de groep mee te draaien. Sommige kinderen lopen met koorts nog vrolijk rond, voor andere is het te veel om ‘onder de mensen’ te moeten zijn.

Is een kindje hangerig/ koortsig?
– Wij nemen contact op met de ouder om dit te melden.
– Wordt het kindje zieker, neemt de verhoging toe, 38.5 graden of hoger, dan verzoeken wij je als ouder het kindje op te halen.
– Gaat het om een acute verslechtering van de gezondheid van het kindje, dan nemen we ter plekke actie.

Wanneer vragen we ouders om hun zieke kind op te halen?
– als een kind te ziek is om aan het dagprogramma deel te nemen;
– als het de gezondheid van andere kinderen in gevaar brengt;
– als de verzorging te intensief is voor de pedagogisch medewerkers.

Als uw kind niet lekker is als het wordt gebracht, dan willen we dat graag weten. Ook wanneer u uw kind ’s morgens een zetpil heeft gegeven vanwege koorts. Wij houden uw kind dan extra in de gaten.

Medicijnen worden alleen toegediend als ouders daar vooraf schriftelijk toestemming voor hebben gegeven. Uitzondering hierbij in geval van koorts, in dit geval dient het kind te worden opgehaald.

Besmettelijke ziektes/ kinderziektes
Overleg bij een besmettelijke ziekte met ons of u uw kind kunt brengen.
De meest voorkomende besmettelijke aandoeningen en ziektes zijn: diarree, griep, covid-19,
hand,-voet- en mondziekte, kinkhoest, krentenbaard, middenoorontsteking, roodvonk, spruw, vijfde ziekte, waterpokken en zesde ziekte.

Meestal kan een kind gewoon komen. Omdat de ziekte al niet meer besmettelijk is op het moment dat hij zich openbaart, bijvoorbeeld bij waterpokken. Of omdat besmetting toch niet is te voorkomen.
Er zijn natuurlijk ook besmettelijke ziektes waarbij een kind niet naar het kinderdagverblijf kan komen en waarbij de overige ouders en bezoekers moeten worden geïnformeerd en melding moet worden gemaakt bij de GGD (momenteel betreft dit covid-19).

We zullen ouders/bezoekers informeren doormiddel van een mededeling op het raam bij binnenkomst.