Oudercommissie

De Wet Kinderopvang bepaalt dat alle organisaties voor kinderopvang een oudercommissie (OC) moeten hebben. Binnen de organisatie van kdv BijLili is ook een oudercommissie opgericht, deze bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 ouders. Uit elk gezin mag een ouder zitting nemen binnen de oudercommissie.

De oudercommissie heeft onder andere de volgende doelstellingen:
• behartiging en vertegenwoordiging van de belangen van ouders en kinderen binnen de kinderopvang
• adviserende rol ten aanzien van de kwaliteit binnen de kinderopvang
• organiseren van activiteiten, met als doel een beter contact tussen ouders en kinderen

Mocht u als ouder interesse hebben om zitting te nemen binnen de oudercommissie,
klik dan hier om contact met ons op te nemen.

Wilt u rechtstreeks contact opnemen met onze oudercommissie, kan dit via:
oudercommissiebijlili@gmail.com